img
1617351903 เข้าชม : 90 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มแม่ค้าหรือผู้ใช้บริการทั่วไปในการอ่านหนังสือ โดยการนำหนังสือที่มีประโยชน์ออกให้บริการแกแม่ค้ากลุ่มตลาดสดนาแก อำ.นาแก จ.นครพนม ทุกๆวันศุกร์ทางบรรณารักษ์และครูกศน.ตำบลจะสลับหมุนเวียนสื่อออกให้บริการ

ห้องสมุดชาวตลาดอื่นๆ