1544514040 เข้าชม : 168 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางสาวจุรีรัตน์ แสงสุวรรณบรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองนครพนม วันที่ ๑๐ - ๑๔ ธ.ค.๖๑ โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผอ.กศน.จังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการฯ