1544514040 เข้าชม : 287 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

นางสาวจุรีรัตน์ แสงสุวรรณบรรณารักษ์ฯ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" อ.เมืองนครพนม วันที่ ๑๐ - ๑๔ ธ.ค.๖๑ โดยมีนายวุฒิพล ทับธานี ผอ.กศน.จังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดโครงการฯ

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 22 ครั้ง )
เข้าชม : 24 ครั้ง )