1544516209 เข้าชม : 92 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

วันลอยกระทง

ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันที่ 22 พ.ย.61 ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแก โดยการสอนฟรีมีอุปกรณ์ให้ ทำแล้วสามารถเอากลับบ้านได้เลย

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 19 ครั้ง )