1545377690 เข้าชม : 176 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแกโดยการนำของท่านรองผอ.สนง.กศน.จังหวัดนครพนมและผอ.วิรุฬ ชุมชูชาติ พร้อมคณะครูอาสาสมัครการศึกษาคณะครูกศน.ตำบลครูผู้สอนคนพิการและบรรณารักษ์ห้องสมุดฯอ.นาแก เข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๕๐ บ้านคำพี้ อ.นาแก จ.นครพนม ในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยการนำรถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่/การนำกลุ่มอาชีพต่างๆมาจำหน่ายสินค้า/การทำกิจกรรมส่งเสริมการอ่านการระเบายสีวันคริสมาส/การทำดอกไม้จากขยะรีไซเคิ้ล/การนำหนังสือออกให้บริการ/กิจกรรมบรรณสัญจรและอื่นๆอีกมากมาย