1548819157 เข้าชม : 281 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแกพร้อมห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกโดยการนำของผู้อำนวยการวิรุฬ ชุมชูชาติ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มกศน.ตำบลนาเลียงในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะครูอาสาสมัครฯครูกศน.ตำบลและบรรณารักษ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการนำกิจกรรมระบายสีและทำดอกไม้ประดิษฐ์เข้าร่วมกิจกรรม

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 23 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )