1548819157 เข้าชม : 149 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแกพร้อมห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกโดยการนำของผู้อำนวยการวิรุฬ ชุมชูชาติ เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มกศน.ตำบลนาเลียงในระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2562 คณะครูอาสาสมัครฯครูกศน.ตำบลและบรรณารักษ์ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการนำกิจกรรมระบายสีและทำดอกไม้ประดิษฐ์เข้าร่วมกิจกรรม