1560404026 เข้าชม : 271 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ด้งยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมและห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกและกศน.ตำบลพระซองเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ ตำบลพระซองวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยการทำกิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิ้ล และกิจกรรมส่งเสริมการ่อ่าน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 23 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )