1560404026 เข้าชม : 144 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ด้งยสำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนมและห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกและกศน.ตำบลพระซองเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้ม ณ ตำบลพระซองวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยการทำกิจกรรมดอกไม้ประดิษฐ์จากขยะรีไซเคิ้ล และกิจกรรมส่งเสริมการ่อ่าน