1616388394 เข้าชม : 191 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้จัดกิจกรรมหนังสือหน้าเดียวโดยการทำหนังสือนิทานสั้นไม่เกิน 3 หน้ากระดาษเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 23 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )