1616388394 เข้าชม : 11 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้จัดกิจกรรมหนังสือหน้าเดียวโดยการทำหนังสือนิทานสั้นไม่เกิน 3 หน้ากระดาษเน้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน