1638247473 เข้าชม : 93 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

บรรณารักษ์ห้องสมุดฯอ.นาแกได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ หมู่บ้านแก้งน้อย หมู่ที่ 10 ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม เพื่อรักษาวัฒนธรรมประเพณีประจำปีของคนไทย จัดทำกระทงเพื่อลอยสักการะบูชาพระแม่คงคา

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 22 ครั้ง )
เข้าชม : 24 ครั้ง )