1654321719 เข้าชม : 25 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ทางห้องสมุดประชาชนอำเภอนาแกได้จัดทำกิจกรรมเติมความคิด ณ โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ ชั้นอนุบาล 2-3 จำนวน 12 คน เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆฝึกสมาธิในการระบายสีและใช้สี ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2565

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 22 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )