1658455668 เข้าชม : 13 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

ทางศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอนาแก โดยการนำของผอ.วิรุณ ชุมชูชาติ โดยมีคณะครูอาสาฯ/กศน.ตำบล/บรรณารักษ์/ครูผู้สอนคนพิการ/ครูศรช. ร่วมกิจกรรม ณ กศน.ตำบลก้านเหลืองโดยการจัดนิทรรศการงานต่างๆที่ทางกศน.ได้ไปส่งเสริมการเรียนการสอนและกิจกรรมทางห้องสมุดโดยนำหนังสือจัดมุมต่างๆและกิจกรรมระบายสีประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษวัสดุโดยมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมทำได้ให้เลยซึ่งได้รีับการตอบรับเป็นอย่างดี

 

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ
เข้าชม : 23 ครั้ง )
เข้าชม : 25 ครั้ง )