วาสนาสร้างเองได้
ชื่อผู้แต่ง : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
จำนวนหน้า : 19 หน้า
เข้าอ่าน : 155 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-11-22 13:18:59 เข้าชม : 155 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
เรามาตั้งใจสร้างวาสนาให้ดี เพราะวาสนานั้นสร้างได้ คนไทยเราชอบพูดว่าวาสนานี้แข่งกันไม่ได้ แต่พระบอกว่าให้แก้วาสนา ให้เราปรับปรุงวาสนา เพราะมันอยู่ที่ตัวเรา ที่สร้างมันขึ้นมา แต่การแก้ไขอาจจะอยากสักหน่อย เพราะความเคยชินนี้แก้ยากมาก แต่แก้ได้ปรับปรุงได้ ถ้าเราทำ ก็จะมีผลดีต่อชีวิตอย่างมากมาย ขอให้จำไว้เป็นคติประจำใจเลยว่า "วาสนามีไว้แก้ไข ไม่ใช่มีไว้แข่งขัน"
หนังสือแนะนำ
แหล่งเรียนรู้ตำบลนาแก
( เข้าชม : 83 ครั้ง )


คู่มือ ชวนขยับ
( เข้าชม : 80 ครั้ง )


อ้วนและอ้วนลงพุง
( เข้าชม : 72 ครั้ง )