ภาษาน่ารู้สู่ AEC
ชื่อผู้แต่ง : Mono Publishing
จำนวนหน้า : 162
เข้าอ่าน : 124 ครั้ง
เปิดอ่าน

2018-12-06 14:12:06 เข้าชม : 124 ครั้ง | ส่งข่าวนี้ไปที่

รายละเอียดหนังสือ
หนังสือภาษาน่ารู้สู่ AEC เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้และสนับสนุนการอ่านให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจ ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาภาษาท้องถิ่นของกลุ่มประเทศสมาชิก อันประกอบด้วย ภาษาลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซียและบรูไน รวบรวมคำศัพท์ โดยได้รับความอนุเคราะห์เนื้อหาและภาพประกอบจาก Pichaiebooks ในการจัดทำหนังสือเล่มนี้
หนังสือแนะนำ
แหล่งเรียนรู้ตำบลนาแก
( เข้าชม : 146 ครั้ง )


คู่มือ ชวนขยับ
( เข้าชม : 145 ครั้ง )


อ้วนและอ้วนลงพุง
( เข้าชม : 133 ครั้ง )